Практична фонетика англ. мови [англ.].

Дворжецька М. П.
Практична фонетика англ. мови [англ.].
Available

30.00 UAH

Article number: 113 Year of publication: 2005 Paperback 208 pages Dimensions: 1 x 14.3 x 20 cm ISBN-10: 966–8609–08–5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник розроблено з метою збагачення змісту та підвищення якості філологічної підготовки студентів з англійської мови як фахової дисципліни у вищих навчальних закладах. Посібник складається з чотирьох частин: у перших двох частинах наведено теоретичний матеріал з загальних питань фоностилістики, фоносемантики, інформаційної теорії, невербальних засобів та риторики мовленнєвої комунікації; у третій – інформацію про конкретні фоностилі з прикладами текстів, що звучать; у четвертій – тексти різних фоностилів для читання. У чотирьох додатках подано список цитованих джерел, список літератури, рекомендованої до поглибленого вивчення фонетики англійської мови, глосарій фонетичних термінів.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (лист № 14/18.2-2101 від 23.09.04)

Readers' Comments

Categories