Сполучені Штати Америки: Путівник перекладача [англ.].

Дубенко О. Ю.
Сполучені Штати Америки: Путівник перекладача [англ.].
Available

50.00 UAH

Article number: 566 Year of publication: 2007 Paperback 500 pages Dimensions: 1.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978–966–382–050–7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Ця книга – перший навчальний посібник з лінгвокраїнознавства США, створений для студентів перекладацьких відділень університетів. Вона містить 21 країнознавчу тему і охоплює найважливіші сфери сучасного життя Сполучених Штатів Америки. Ефективне засвоєння географічних, історичних, економічних, соціально-політичних і культурних знань забезпечується системою післятекстових завдань та контрольних тестів. Базова лексика представлена у докладних тематичних словниках до кожного з розділів посібника. Загальний глосарій ключових лексичних одиниць складається з 1500 лінгвокраїнознавчих термінів та найуживаніших тематичних слів і словосполучень. Опрацювання активної лексики передбачено серією завдань спеціального підрозділу TRANSLATION PRACTICE та післятекстовими вправами. Посібник може бути використаним як в курсі лінгвокраїнознавства, так і на заняттях з перекладу, практики англійської мови та у спецкурсах. Його призначено насамперед для студентів, що опановують перекладацьку спеціальність, а також для студентів філологічних відділень. Посібником можуть скористатися і студенти тих спеціальностей, для яких лінгвокраїнознавство та країнознавство є частиною фахової підготовки, та всі, хто цікавиться історією й сучасною культурою Сполучених Штатів Америки.

Ministry Approval

Рекомендовано міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів

Readers' Comments

Categories