Огляд історії США [англ.].

Романовська Ю. Ю. Джон Джонсон.
Огляд історії США [англ.].
Out of Stock

65.00 UAH

Article number: 1036 Year of publication: 2012 Paperback 136 pages Dimensions: 0.7 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-348-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник з історії США є складовою частиною лінгвокраїнознавчого комплексу про США. У посібник включено інформаційно насичений текстовий матеріал, який уможливлює отримання достатньої кількості історичних та країнознавчих знань. Посібник складається з трьох розділів і завдань до кожного розділу, які допомагають усвідомити різні аспекти теми та вчать констатувати, коментувати, аргументувати і аналізувати факти. Посібник включає також додаток, в якому наводяться аутентичні тексти з історії США, які відомі кожному американцю. Окремо описуються історичні символи країни. Посібник розраховано на учнів ліцеїв та гімназій, студентів вузів, а також на всіх, хто вивчає англійську мову.

Ministry Approval

Рекомендовано вченою радою Нац.педагогічного університету імені М. Драгоманова (протокол № 8 від 07.04.2011 р.)

Readers' Comments

Categories