Практична граматика англійської мови з вправами. 1-й том. [англ.]

Черноватий Л. М.
Практична граматика англійської мови з вправами. 1-й том. [англ.]
Available

115.00 UAH

Article number: 239 Year of publication: 2006 Paperback 276 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-10: 966-8609-05-0
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Перший том посібника охоплює розділи англійської граматики (речення, іменник, прикметник, прислівник, займенник, категорія кількості, прийменник, система часу та способу дієслова), засвоєння яких передбачено програмою навчання на рівні факультетів іноземної філології, і ґрунтується на положеннях теорії педагогічної граматики, що розробляється авторами. Зокрема, враховані психологічні закономірності формування іншомовних граматичних навичок, важливість позитивного емоційного довкілля в класі та адекватного орієнтування студентів. Комплекс вправ, що включає як одномовні, так і перекладні вправи, створює сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника та розвитку граматичних навичок під час аудиторних занять та при роботі вдома. Для студентів вищих закладів освіти, що спеціалізуються у галузі іноземної філології.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1834 від 29.07.04)

Readers' Comments

Categories