Фразеологія: знакові величини [укр./нім.]

Баран Я. А.
Фразеологія: знакові величини [укр./нім.]
Available

50.00 UAH

Article number: 676 Year of publication: 2008 Paperback 256 pages Dimensions: 1.3 x 14.3 x 20 cm ISBN-10: 966-8089-21-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У навчальному посiбнику висвiтлюються теоретичнi основи фразеологiї, необхiднi студентам-словесникам у процесi фiлологiчної пiдготовки майбутнiх вчителiв нiмецької мови, у першу чергу, в професiйному аспектi; подаються методичнi рекомендацiї до вивчення системи орiєнтирiв як загальної, так i нiмецької фразеологiї у типологiчному зiставленнi з вiдповiдними фразеологiчними одиницями, реалiями, iдiомами української мови. Для вчителiв-словесникiв, студентiв-фiлологiв, аспiрантiв.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-227 від 28.01.08 р.)

Readers' Comments

Categories