Основи германістики [укр.]

Левицький В. В.
Основи германістики [укр.]
Available

90.00 UAH

Article number: 213 Year of publication: 2008 Hardcover 528 pages Dimensions: 2 x 14.3 x 20 cm ISBN-10: 966-8609-66-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У книзі висвітлено основні положення фонетичної та граматичної будови германських мов, відомості про давніх германців, давньогерманську писемність, релігію та міфологію. Окремий розділ присвячено лексичному складу германських мов, де розглянуті семантичні процеси та закономірності у германській лексиці, антропоніміка, гідроніміка, топоніміка, запозичення та лексичні ізоглоси в германських мовах, а також мовна картина світу давніх германців. Призначена насамперед для студентів, аспірантів та науковців, що спеціалізуються у галузі германських мов. Книга може бути корисною також для всіх, хто цікавиться проблемами сучасної індоєвропеїстики.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (лист № 1/11-3637 від 18.08.03)

Readers' Comments

Categories