Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори : книга для читання [нім.]

Прищепа В. Є. Прищепа В. П.
Відомі, маловідомі та невідомі німецькі автори : книга для читання [нім.]
Available

30.00 UAH

Article number: 443 Year of publication: 2007 Paperback 368 pages Dimensions: 1.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-047-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник “Bekannte, wenig bekannte und unbekannte deutsch­schreibende Autoren“ передбачається для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, а також магістрантів усної та заочної форм навчання. Основною метою посібника є розвиток навичок різних типів читання – аналітичного, синтетичного, пошукового, домашнього, індивідуального – та удосконалення мовної компетенції з опорою на художній текст. Більшість текстів або окремих фрагментів можуть, крім того, успішно використовуватись також на заняттях з практики мови для розвитку різних видів мовленнєвої діяльності, оскільки їх тематика відповідає програмним вимогам.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Readers' Comments

Categories