Німецько-українсько-російський словник-довідник.

Денисенко С. Н.
Німецько-українсько-російський словник-довідник.
Available

50.00 UAH

Article number: 114 Year of publication: 2005 Hardcover 288 pages Dimensions: 1 x 15 x 22 cm ISBN-10: 966-7890-11-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Словник-довідник є ілюстрацією діахронно-синхронного підходу до вивчення процесу появи та розвитку у мові фразеологічних одиниць – стійких словесних комплексів (ССК). Фразотворчі відношення при цьому розглядаються у плані зв’язків між фразеологізмами, утвореними від одного, історично відомого ССК. Емпірично представлена дериваційна база фразеологічної деривації на основі існуючої фразеології, доступна безпосередньому спостереженню, дає можливість глибше, повніше і різнобічніше дослідити динаміку фразеологічного складу. Словник-довідник може бути використаний в лексико- та фразеографічній практиці (укладання фразеологічних словників, словників фразеологічних одиниць-дериватів, навчальних посібників тощо), в лекціях, спецкурсах, семінарах та практичних заняттях з німецької мови у вищій та середній школах.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для спеціальностей “Переклад” і “Мова та література”. Лист № 14/18.2-7/15 від 05.04.02 р

Readers' Comments

Categories