Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) Ч. 1. Англійсько-українська

Кочерга О. Мейнарович Є.
Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) Ч. 1. Англійсько-українська
Available

500.00 UAH

Article number: 856 Year of publication: 2010 Hardcover 1,424 pages Dimensions: 6 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-243-3
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Словник складається з двох частин: англійсько-української та українсько-англійської, близько 150 000 гасел в кожній частині. Він містить термінологію фізики, математики, хемії, астрономії, наук про Землю, технічну терміно- логію в обсязі, потрібному фізикам-експериментаторам; подано також нетермінну лексику, що фігурує в текстах із природничих наук. Словник дає (в обох частинах) граматичну, синтаксичну та семантичну інформацію, що полегшує користувачеві вибір правильних відповідників до слів та конструкцій вихідної мови. В англійськоукраїнській частині подано транскрипції всіх англійських термінів (британський та американський варіянти вимови). Словник призначений науковцям, інженерам, викладачам, студентам, учням старших класів, перекладачам. Він має на меті дати українському науковцеві змогу працювати з англійською літературою та писати власні праці англійською мовою, не вдаючися до інших лексикографічних джерел.

Ministry Approval

Рекомендовано до друку Постановою Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України (протокол № 8 від 27 листопада 2008 р.) та Ухвалою Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України (протокол № 9 від 4 грудня 2008 р.)

Readers' Comments

Categories