Теорія і теоретизація у лінгвістиці. [укр.]

Булатецька Л. І.
Теорія і теоретизація у лінгвістиці. [укр.]
Available

25.00 UAH

Article number: 106 Year of publication: 2004 Paperback 176 pages Dimensions: 0.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-10: 966–7890–94–5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У підручику “Теорія і теоретизація у лінгвістиці” аналізуються ос­новні концепції сучасних лінгвістичних течій. У рамках виділених на­прямків розглядаються як існуючі теорії, що відстояли своє право на існу­ван­ня, так і нові, що формують наукову перспективу в лінгвістиці. Семантична, етнолінгвістична та морфосинтаксична теорії ха­рак­те­ри­зу­ють­ся з позиції антропологічної точки зору. Теоретичні положення про­ілю­с­т­ро­вані відповідним комплексом вправ та практичних завдань. Підручник рекомендується студентам філологічних спеціальностей.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник (лист № 14/18.2-1151 від 01.06.04)

Readers' Comments

Categories