Історична Хотинщина.

Іваницький А. І.
Історична Хотинщина.
Available

104.00 UAH

Article number: 452 Year of publication: 2007 Hardcover 576 pages Dimensions: 2.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-077-4
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Робота є підсумком музично-етнографічного польового обстеження території колишнього Хотинського повіту Бесарабської губернії (нині Чернвецька обл.), включає 340 пісень з коментарями. Народну музичну культуру історичної Хотинщини досліджно за жанрами, типологією та у виконаських і соціологічних аспектах. До книги додається компакт- диск з відомими працями А.І.Іваницького: “Українська музична фольклористика: методологія і методика” (К., 199), “Основи логіки музичної форми: проблеми походження музики” (К., 2003), “Український музичний фольклор” (Вінниця, 2004), “Чумацькі пісні” (К., 1989), також вміщено комп’ютерну версію нинішньої книги “Іторична Хотинщина” (з англійським резюме, фотоблоком та звуковим файлом українського народного автентичного співу історичної Хитинщини) та роботу К.Квітки “Українські народні мелодії (ч. 1 – “Збірник”, ч. 2 – “Коментар”, К., 2005) з ґрнтовним науковим апаратом, опрацьованим А. Іваницьким, англійським і російським резюме. Обсяг компакт-диску становить понад 2,5 тисячі сторінок тексту й нот. Видання призначене для науковців- фольклористів, збирачів і дослідників музичного фольклору, викладачів та студентів музичних навчальних закладів. Рекомендується як посібник з музичної фольклористики, транскрипції, методики польових досліджень.

Ministry Approval

Схвалено Міністерством культури і туризму України для використання в навчально-виховному процесі вищих навчальних заклаів культури і мистецтв I–IV рівнів акредитації (лист № 710/3/13–07 від 31.05.2007) Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту мистецтвознаства, фольклористики та етнлогії ім. М.Т. Рильського Національної Академії наук України 22 березня 2007 року

Readers' Comments

Categories