Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч.2 [англ.].

Бабелюк О. А. Коляса О. В.
Практика усного та писемного англійського мовлення: фразеологічні одиниці та синоніми. Ч.2 [англ.].
Available

110.00 UAH

Article number: 1166 Year of publication: 2013 Paperback 328 pages Dimensions: 1.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-442-0
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник призначений для тренування та контролю знань з практики усного та писемного англійського мовлення студентів старших курсів філологічних факультетів педагогічних та мовних вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації. Він передбачає максимальне засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу щляхом цілеспрямованого закріплення й удосконалення мовних навиків вживання синонімічних рядів та фразеологічних одиниць і служить завданню підготувати студентів до введення вказаних навиків у непідготовлене мовлення. У підручнику подаються практичні завдання, спрямовані на формування вмінь у студентів моделювати та відтворювати різні комунікативні ситуації з використанням відповідних синонімів та фразеологічних одиниць. Методика викладу матеріалу, запропоновані вправи та тексти відповідають вимогам, що передбачені програмою вивчення іноземної мови на рівнях Upper-Intermediate та Advanced (бакалавр та магістр).

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-8078 від 20.08.2010 р.)

Readers' Comments

Categories