Українська культура в англомовній інтерпретації. Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice.

Бистров Я. В.
Українська культура в англомовній інтерпретації. Discovering Ukrainian Culture: Issues in Practice.
Available

75.00 UAH

Article number: 1195 Year of publication: 2013 Paperback 152 pages Dimensions: 0.9 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-492-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник є результатом практичного втілення творчої інноваційної ідеї авторського колективу — англомовної інтерпретації репрезентативних блоків української соціокультурної дійсності. Тексти країнознавчого та культурологічного змісту, етапна побудова та багатоаспектний характер завдань мають на меті оптимізувати розвиток лінгвокультурної компетенції фахівців, які застосовують англійську мову у професійній діяльності. Для студентів старших курсів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, де передбачена навчальна дисципліна “Міжкультурна комунікація”, а також для факультетів, де викладання окремих спецкурсів передбачене англійською мовою на спеціальностях “Переклад”, “Туризм”, “Культурологія”, “Міжнародні відноситни” та ін.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-18468 від 29.11.2012 р.)

Readers' Comments

Categories