Медсестринство в неврології.

Шегедин М. Б.
Медсестринство в неврології.
Available

120.00 UAH

Article number: 870 Year of publication: 2010 Hardcover 160 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-271-6
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник "Медсестринство в неврології" структуровано у вигляді схем та словесних характеристик. Кожна нозологічна одиниця неврологічної патології подана у наступній послідовності: визначення хвороби, етіологія, (епідеміологія), класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливої уваги надано розкриттю всіх п'яти етапів мед сестринського процесу, діяльності (тактиці) медсестри при кожному захворюванні. Перелік тем, їх логічна послідовність відповідають діючій навчальній програмі. Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Ministry Approval

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації. Протокол №3 від 22.12.2009 р.Засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства освіти і науки України

Readers' Comments

Categories