Медсестринство в оториноларингології.

Шегедин М. Б.
Медсестринство в оториноларингології.
Available

120.00 UAH

Article number: 970 Year of publication: 2011 Hardcover 160 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-334-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник “Медсестринство в оториноларингології” складено у вигляді графів структур, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни за допомогою схем та словесних характеристик. Граф логічної структури з кожної нозологічної форми оториноларингологічної патології подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливої уваги надано розкриттю усіх етапів медсестринського прцесу, діяльності медсестри при кожному захворюванні. Перелік тем, їх послідовність складені у відповідності до діючої навчальної програми.

Ministry Approval

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Протокол № 3 від 09.06.2010 р. Засідання науково-методичної комісії з медицини Міністерства освіти і науки України.

Readers' Comments

Categories