Гігієна праці.

Шевченко А. М. Яворовський О. П.
Гігієна праці.
Available

183.00 UAH

Article number: 8 Year of publication: 2005 Hardcover 522 pages Dimensions: 2.5 x 16.8 x 24 cm
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник підготовлений кафедрою гігієни праці та професійних захворювань Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця для студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів. Викладені основні методи визначення фізичних, хімічних, психофізіологічних чинників у виробничому середовищі, а також підходи до дослідження їх впливу на працюючих людей. Значну увагу приділено здійсненню запобіжного та поточного санітарного нагляду, державної санітарно-гігієнічної експертизи. Наведені відомості про діючі законодавчі і нормативно-методичні документи з гігієни праці. Вважаємо, що посібник може бути корисним практичним лікарям з гігієни праці.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 4 від 25. 11. 2004 р.)

Readers' Comments

Categories