Практичний курс перекладу з англійської мови на українськую. [укр./англ.].

Науменко Л. П. Гордєєва А. Й.
Практичний курс перекладу з англійської мови на українськую. [укр./англ.].
Available

50.00 UAH

Article number: 929 Year of publication: 2011 Paperback 136 pages Dimensions: 0.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-314-0
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Пропонований посібник є другим спеціальним виданням з практики перекладу по кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики, мета якого – підготовка філологів-перекладачів з другої іноземної мови. Матеріал посібника рорахований на студентів-бакалаврів 4 року навчання відділення східних мов та літератур, які поглиблено вивчають англійську мову з навичками усного та письмового перекладу на українську мову. Посібник містить необхідну теоретичну інформацію, практичні вправи, тексти для перекладу з різних галузей знання, схеми і таблиці з основних понять перекладу з коментарем до них, список рекомендованої ітератури та додатки.

Ministry Approval

Рекомендовано Вченою радю Ін-ту філології Київського нац. університету ім. Т. Шевченка (протокол № 12 від 21 червня 2010р.)

Readers' Comments

Categories