Інженерна механіка. Ч.1. Теоретична механіка.

Булгаков В. М.
Інженерна механіка. Ч.1. Теоретична механіка.
Available

76.00 UAH

Article number: 173 Year of publication: 2006 Hardcover 504 pages Dimensions: 14.3 x 20 cm
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник складається з трьох розділів – статика, кінематика, динаміка та висвітлює основні теоретичні положення цих розділів; містить багато прикладів розв’язування задач, які охоплюють переважно різноманітні технічні питання, а також містить питання для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання на факультетах технічного і технологічного профілів

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством аграрної політики України як підручник для підготовки бакалаврів із спеціальності 6.091900 “Механізація сільського господарства” у вищих навчальних закладах II–IV рівнів акредитації Мінагрополітики України

Readers' Comments

Categories