Наукові читання, присвячені пам’яті академіка Гончарука Євгена Гнатовича

Бардов В. Г.
Наукові читання, присвячені пам’яті академіка Гончарука Євгена Гнатовича
Available

150.00 UAH

Article number: 1237 Year of publication: 2014 Hardcover 248 pages Dimensions: 4.3 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-513-7
Print "
Annotation Readers' Comments

Annotation

Видання присвячене життю та діяльності видатного вченого-гігієніста із світовим ім’ям, педагога, організатора охорони здоров’я, академіка АМН СРСР, НАН, НАМН, НАПН України, дійсного члена РАМН, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, двічі лауреата Державної премії України, лауреата премії Національної академії медичних наук України в галузі профілактичної медицини, доктора медичних наук, професора Євгена Гнатовича Гончарука (07.01.1930—19.04.2004). Упродовж майже двадцяти років (1984—2003) очолював колектив головного вищого медичного навчального закладу України — Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Протягом одинадцяти років (1969—1980) був деканом санітарно-гігієнічного факультету і майже сорок років очолював кафедру комунальної гігієни (комунальної гігієни та екології людини з 1995 р.) Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (з 1995 р. Національного медичного університету імені О. О. Богомольця). В основу видання покладено матеріали десяти наукових читань у галузі профілактичної медицини, присвячених пам’яті вченого-гігієніста, санітарного лікаря, патріота в галузі профілактичної медицини, вихователя лікарів-профілактиків.

Readers' Comments

Categories