Тотальний переклад.

Тороп Пеетер.
Тотальний переклад.
Available

100.00 UAH

Article number: 1320 Year of publication: 2015 Paperback 264 pages Dimensions: 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-554-0
Print "
Annotation Readers' Comments

Annotation

Монографія чільного представника Тартусько-московської семіотичної школи призначена пояснити взаємовпливи між семіотикою та дослідженням перекладу, пропонуючи концепцію "тотального перекладу", що спонукає до розширення кола питань і явищ, які варто включати до предметної області перекладознавства. Вона піднімає питання можливості адекватного перекладу в міжсеміотичних операціях між словесними та невербальними текстами, охоплюючи всі види перекладацької діяльності та запроваджуючи універсальну таксономію процесу перекладання (текстовий переклад, метатекстовий переклад, ін-/інтертекстовий та екстратекстовий переклади). Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад"; викладачів, що читають курс "Теорія перекладу"; аспірантів та здобувачів, які планують дослідження у галузі перекладознавства, а також усіх, хто цікавиться проблемами перекладу.

Readers' Comments

Categories