Атлас з патоморфології та гістології.

Зербіно Д. Д. Багрій М. М. Боднар Я. Я.
Атлас з патоморфології та гістології.
Available

850.00 UAH

Article number: 1150 Year of publication: 2016 Hardcover 800 pages Dimensions: 3 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-576-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Стоматологія”, які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями “Патологічна анатомія”, “Дитяча патологічна анатомія”, лікарів-патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патологічна картина яких тут продемонстрована.

Ministry Approval

Рекомендовано вченою радою Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 8 від 16.09.2015 р.) Рекомендовано вченою радою ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” (протокол № 15 від 30.09.2014 р.) Рекомендовано вченою радою ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського” (протокол № 3 від 30.09.2014 р.) Рекомендовано вченою радою Національного медичного університету імені О. О. Богомльця (протокол № 8 від 29.01.2015 р.)

Readers' Comments

Книга-шедевр! Якість подачі матеріалу, друку, ілюстрацій - на найвищому світовому рівні.
володимир іванович

Categories