Методика викладання перекладу як спеціальності [укр.]

Черноватий Л. М.
Методика викладання перекладу як спеціальності [укр.]
Available

150.00 UAH

Article number: 1134 Year of publication: 2013 Paperback 376 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-460-4
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник призначений для забезпечення дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі", передбаченої навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад". Зміст підручника повно враховує тематику, закладену до робочої програми дисципліни "Методика викладання перекладу у вищій школі": "Система освіти в Україні та викладання перекладу як спеціальності", "Методика викладання перекладу як наука", "Теоретичні (психологічні, психолінгвістичні, перекладознавчі, лінгвокраїнознавчі, лінгвістичні, методичні, соціолінгвістичні) основи змісту методики викладання перекладу", "Фахова компетентність перекладача, перекладацькі компетенції та зміст їх формування", "Навчання усного та письмового перекладу", "Організація процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів". Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють деталізований перелік питань для обговорення та завдання для самостійної роботи, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Переклад"; викладачів, що читають курс "Методики викладання перекладу у вищій школі"; аспірантів та здобувачів, які планують дослідження у галузі методики викладання перекладу, а також усіх, хто цікавиться проблемами формування фахової компетентності перекладача.

Ministry Approval

Друкується за рішеннями кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, протокол №1 від 30.08.2012 та Вченої ради факультету іноземних мов Донецького національного університету, протокол №4 від 24.10.2012.

Readers' Comments

Categories