Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи:колективна монографія [укр.].

Черноватий Л. М.
Переклад у наукових дослідженнях представників харківської школи:колективна монографія [укр.].
Available

50.00 UAH

Article number: 1164 Year of publication: 2013 Hardcover 568 pages Dimensions: 2 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-464-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Колективна монографія присвячена 40-річчю з дня створення кафедри теорії та практики перекладу англійської мови. Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна і висвітлєю наукові здобутки викладачів кафедри як в історичному плані, так і з позиції сьогодення. Матеріал монографії поділяється на чотири розділи: “Вибрані постаті викладачів кафедри в історичній ретроспективі”, “Лінгвістичні основи перекладознавства”, “Перекладознавство” та “Методика викладання перекладу”. У них подано інформацію про тих, хто ствояв біля витоків кафедри, та їх вибрані статті, праці сучасного покоління викладачів, а також роботи деяких випускників кафедри. Для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю “Переклад”, студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) університетів, аспірантів, дослідників, викладачів, перекладачів та всіх, хто цікавиться перекладом.

Ministry Approval

Друкується за рішенням кафедри теорії та практики англійської мови Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 1 від 30.08.2012 р.)

Readers' Comments

Categories