Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років.

Коломієць Л. В.
Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років.
Out of Stock

175.00 UAH

Article number: 1369 Year of publication: 2015 Paperback 360 pages Dimensions: 1.5 x 17 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-574-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Ця книжка складається з біобібліографічних матеріалів до курсу "Історія перекладу" і призначена для студентів спеціальності "Переклад" вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Вона має характер бібліографічного опису зроблених у 1920-30-ті різних мов та висвітлює біографії як більш чи менш знаних сьогодні, так і забутих перекладачів того періоду. Зібрані у посібнику матеріали покликані максимально повно подати картину перекладацького процесу 1920-30-х років у персоналіях, заповнивши багато "білих плям", допомогти студентам набути поглиблені знання з історії українського художнього перекладу ХХ століття. Для філологів-викладачів і студентів філологічного напряму, перекладачів та перекладознавців, істориків літератури, культурологів, журналістів, політологів.

Ministry Approval

Затверджено до друку вченою радою Інституту філології (протокол № 4 від 20 листопада 2012 року)

Readers' Comments

Categories