Історія англійської мови.

Євченко В. В.
Історія англійської мови.
Available

130.00 UAH

Article number: 1445 Year of publication: 2016 Paperback 408 pages Dimensions: 1 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-597-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник розраховано на студентів, магістрантів та аспірантів філологічних факультетів іноземних мов вищих навчальних закладів, у яких історія англійської мови є складовою частиною навчального плану. Посібник побудовано з урахуванням сучасних вимог до викладання теоретичних дисциплін у вищих навчальних закладах. У посібнику подається стислий виклад основних теоретичних положень та основних тем курсу, пропонується широкий спектр теоретичних запитань і практичних завдань для самостійної та індивідуальної роботи за темами курсу. Крім того, в посібнику пропонуються зразки виконання практичних завдань з історичної фонетики, лексикології та граматики і зразки історико-філологічного аналізу художнього тексту. Матеріал курсу подано з урахуванням соціолінгвістичного аспекту розвитку мови.

Ministry Approval

Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 11 від 26.06.2015 р.)

Readers' Comments

Этот учебник рекомендую всем, кто хочет лучше узнать историю английского языка. Стиль изложения легко воспринимается, нет ненужной информации. Приложения с заданиями хорошо помогают подготовиться к итоговому оцениванию знаний по этому предмету. Невооруженным взглядом видно, как много усилий приложила автор к созданию этой книги.
Виктория

Categories