Практикум з теоретичної механіки. Ч. 2. Динаміка.

Пастушенко С. І.
Практикум з теоретичної механіки. Ч. 2. Динаміка.
Available

160.00 UAH

Article number: 458 Year of publication: 2007 Hardcover 544 pages Dimensions: 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-106-1
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

За змістом навчальний посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Теоретична механіка ” для інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів і складається з двох частин: частина 1 — “Статика. Кінематика”, частина 2 — “Динаміка”. Навчальний посібник є комплексним. В ноьму містяться теоретична частина, методичні рекомендації до розв’язування задач, приклади розв’язування задач. Приведений набір задач для самостійної роботи та дев’ять розрахунково-графічних робіт (по 120 варіантів) з методичними рекомендаціями до їх виконання. Надаються контрольні запитання для самоперевірки і до захисту розрахунково-графічних робіт. Розрахунки для студентів інженерних спеціальностей.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-67 від 18.05.2006 р.) Допущено Міністерством аграрної політики України для студентів вищих навчальних закладів (науково-методичний центр аграрної освіти (лист № 0/140 від 02.06.2006 р.)

Readers' Comments

Categories