Загальна та неогранічна хімія

Гомонай В. І.
Загальна та неогранічна хімія
Available

188.00 UAH

Article number: 1354 Year of publication: 2016 Hardcover 448 pages Dimensions: 2.5 x 14.3 x 21.5 cm ISBN-13: 978-966-382-591-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У даному підручнику викладено основи загальної та біонеорганічної хімії, необхідні для засвоєння матеріалу курсів “Біонеорганічна хімія”. “Загальна та неорганічна хімія”. Підручник створено відповідно до сучасних програм та навчальних планів для вищих навчальних закладів. Призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів освіти II—IV рівнів акредитації, а також для студентів та аспірантів медичних профілів. Корисним буде як допоміжний матеріал для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

Ministry Approval

Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Ужгородський національний університет” як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 6 від 16.06.2016 року)

Readers' Comments

Categories