Медсетринство в дерматовенерології

Шегедин М. Б.
Медсетринство в дерматовенерології
Available

180.00 UAH

Article number: 1457 Year of publication: 2017 Hardcover 200 pages Dimensions: 0.8 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-612-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Навчальний посібник із дисципліни “Медсестринство в дерматології і венерології” складений у вигляді структурно-логічних схем, які висвітлюють основні питання навчальної дисципліни. Підготовлений згідно з програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Посібник адаптований до Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Структурно-логічні схеми з кожної нозологічної форми подано у такій послідовності: визначення хвороби, етіологія, епідеміологія, класифікація, медсестринський процес, профілактика. Особливу увагу приділено розкриттю всіх етапів медсестринського процесу, тактиці медсестри діагностики та лікуванню хворого. Для студентів спеціальності “Медсестринство” вищих медичних навчальних закладів.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів МОЗ України (протокол № 1 від 24.03.2016 засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України)

Readers' Comments

Categories