Медична біологія. Вид. 3-є

Бажора Ю. І. Пішак В. П.
Медична біологія. Вид. 3-є
Out of Stock

540.00 UAH

Article number: 1355 Year of publication: 2017 Hardcover 608 pages Dimensions: 3.2 x 20.3 x 29 cm ISBN-13: 978-966-382-632-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з медичної біології, затвердженої МОЗ України. У підручнику міститься історична довідка про вклад вітчизняних учених у розвиток біологічної науки. Викладено основні відомості про біологічні основи життєдіяльності людини, клітинний, популяційно-видовий, біосферний рівні організації життя та місце людини у ньому. Особливу увагу приділено спадковій патології та паразитарним хворобам людини. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики.

Ministry Approval

Дозволено до перевидання Міністерством охорони здоров’я України (лист № 147/08 від 20.06.2008 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Одеського національного медичного університету (протокол № 6 від 12.01.2017 р.)

Readers' Comments

Categories