Логін 2. Німецька мова для студентів-германістів.

Сидоров О. В.
Логін 2. Німецька мова для студентів-германістів.
Available

300.00 UAH

Article number: 1478 Year of publication: 2016 Paperback 384 pages Dimensions: 2 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-602-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Зміст і структура навчально-методичного комплексу Login 2 спрямовані на забезпечення розвитку та вдосконалення комунікативних навичок у студентів другого року навчання за спе- ціальністю «Німецька мова та література» вищих навчальних закладів України і мають на меті досягнення рівня В2 (у відповідності з Загальноєвропейськими рекомендаціями). Підручник скла- дається з восьми тематичних розділів, які охоплюють актуальні теми сучасного життя в німецько- мовних країнах та Україні. Підручник містить велику кількість вправ і завдань комунікативного характеру, які передбачають різні соціальні форми роботи на заняттях, що сприяє ефективному розвитку фонетичних, лексичних та граматичних навичок для здійснення комунікації німецькою мовою на відповідному рівні. Складовою частиною навчально-методичного комплексу Login 2 є аудіозаписи до найважливіших фонетичних та аудіювальних вправ. Призначений для студентів 2-го курсу відділень німецької філології університетів, а також для тих, хто вивчає німецьку мову як додаткову спеціальність та самостійно.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-11515 від 22.07.2014 р.)

Readers' Comments

Categories