Англійська мова для старших курсів.

Возна М. О.
Англійська мова для старших курсів.
Available

185.00 UAH

Article number: 1373 Year of publication: 2017 Hardcover 256 pages Dimensions: 1.6 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-536-6
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник націлений на вдосконалення комунікативних умінь, аналітичне читання, зокрема лексико-стилістичний та перекладознавчий аналіз оригінальних текстів сучасних англійських та американських письменників, креативне письмо та переклад різних типів текстів. Пропонований підручник продовжує вже відому серію підручників для вищої школи. Кожен урок містить передтекстові вправи та перекладацький коментар, оригінальні тексти, словник активної лексики і низку лексичних та комунікативних вправ, а також вправ у перекладі, письмі та аудію- ванні. Підручник пропонує завдання для роботи над груповими та індивідуаль- ними проектами, зокрема з фахової тематики, і розвиває у майбутніх лінгвістів і перекладачів навички та вміння наукової і практичної перекладацької діяльності. Медіа-файли до підручника можна переглянути за посиланнями на сайті видавництва: http://www.novaknyha.com.ua Підручник розрахований на студентів старших курсів, у тому числі магістра- тури, мовних факультетів вищих навчальних закладів.

Ministry Approval

Рекомендовано вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка як підручник (протокол № 12 від 26.06.2014 р.)

Readers' Comments

Categories