Контрастивна граматика англійської та української мов. Вид.3

Карамишева І. Д.
Контрастивна граматика англійської та української мов. Вид.3
Available

150.00 UAH

Article number: 1370 Year of publication: 2017 Hardcover 336 pages Dimensions: 1.8 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-621-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник за змістом відповідає вимогам програми з дисципліни “Контрастивна граматика англійської та української мов”. Містить тлумачення основних теоретичних понять контрастивної лінгвістики загалом і контрастивної граматики зокрема. Описана методика контрастивних досліджень та висвітлені найважливіші спільні й відмінні риси морфологічного та синтаксичного рівнів англійської та української мов. Кожен розділ посібника закінчується контрольними питаннями для визначення рівня засвоєння опрацьованого теоретичного матеріалу. Низка вправ забезпечує можливість удосконалити набуті теоретичні знання на практичних заняттях та самостійно. Призначений для студентів базового напряму “Філологія” спеціальностей “Прикладна лінгвістика”, Переклад (англійська мова)”, “Мова та література(англійська)”, а також може зацікавити викладачів англійської мови вищих і спеціальних середніх навчальних закладів, аспірантів, студентів та перекладачів.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Україна як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1 / 11-11721 від 22.12.2010)

Readers' Comments

Categories