Вступ до перекладознавства.

Сітко А. В. Гудманян А. Г. Єнчева Г. Г.
Вступ до перекладознавства.
Out of Stock

150.00 UAH

Article number: 1522 Year of publication: 2017 Paperback 296 pages Dimensions: 1.5 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-629-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Розглянуто загальні проблеми та теоретичні засади перекладознавства; розкрито головні закономірності перекладу (з англійської українською та навпаки); способи аналізу та шляхи вирішення практичних перекладацьких проблем на різних етапах професійної діяльності. Для студентів напряму 6.020303 “Філологія”.

Ministry Approval

Рекомендовано Вченою радою НН Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 19 грудня 2016 року)

Readers' Comments

Categories