General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 3-є вид.

Кубишкін А. В.
General and Clinical Pathophysiology=Загальна та клінічна патофізіологія.— 3-є вид.
Available

350.00 UAH

Article number: 1554 Year of publication: 2017 Hardcover 656 pages Dimensions: 2 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-644-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У пропонованому підручнику з патофізіології для студентів, які навчаються англійською мовою, викладені основні розділи патологічної фізіології відповідно до учбової програми для студентів вищих медичних навчальних закладів, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Підручник написано з метою допомогти студентам у самостійній підготовці до занять з патофізіології та вивченні матеріалу з розвитку патологічних процесів. Наданий у підручнику матеріал адаптовано до кредитно-модульної системи навчання та буде сприяти розширенню знань про механізми розвитку типових патологічних прцесів на молекулярному, органному та системному рівнях. У підручнику представлено нові досягнення як вітчизняної, так і зарубіжної патологічної фізіології. підручник рекомендується для підготовки студентів-медиків на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Також він може бути використаний для підготовки лікарів-інтернів, ординаторів, аспірантів та бути корисним лікарем усіх спеціальностей на будь-якому етапі післядипломної освіти.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Лист від 27.10.2010 № 01.01-47/2409.

Readers' Comments

Categories