Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт.

Черноватий Л. М.
Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт.
Available

160.00 UAH

Article number: 1537 Year of publication: 2017 Paperback 264 pages Dimensions: 1.2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-633-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник “Перклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні русурси, транспорт” призначений для підвищення ефективності навчання професійно спрямованого перекладу майбутніх перекладачів та фахівців у науково-технічних галузях. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичнитх словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуються у науково-технічних галузях, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу науково-технічної літератури, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Затверджено до друку рішенням вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 2 від 17 лютого 2017 р.)

Readers' Comments

Categories