Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія.

Черноватий Л. М.
Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія.
Available

160.00 UAH

Article number: 1538 Year of publication: 2017 Paperback 240 pages Dimensions: 1.2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-634-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює чотири розділи, які за змістом відносяться до найголовніших природничих наук (алгебра, геометрія, фізика, хімія), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці та “Книги для викладача” з ключами до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних та перекладацьких відділень (факультетів) вищих навчальних закладів, студентів університетів, що спеціалізуютьсяч у галузях природничих наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу громадсько-політичної літератури, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Затверджено до друку рішенням вченої ради факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (протокол № 2 від 17 лютого 2017 р.)

Readers' Comments

Categories