Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини.

Черноватий Л. М.
Переклад текстів міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини.
Available

160.00 UAH

Article number: 1539 Year of publication: 2017 Paperback 272 pages Dimensions: 1.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-580-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює три розділи, які за змістом відносятся до найголовніших міжнарожних угод у галузі прав людини (Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадській політичні права, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кожному уроці, абеткового словника наприкінці посібника створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів філологічних і перекладацьких відділень (факультетів) університетів і тих, що спеціалізуються у галузях міжнародного права, міжнародних відносин, суспільних наук, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу суспільно-політичної літератури, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Затверджено до друку рішенням вченої ради Дніпропетровського університету Альфреда Нобеля (протокол № 8 від 10 листопада 2015 р.) та Ради Всеукраїнської спілки викладачів перекладу (протокол № 3 від 15 жовтня 2015 р.)

Readers' Comments

Categories