Паліативна та хоспісна допомога.

Губський Ю. І. Вороненко Ю. В.
Паліативна та хоспісна допомога.
Available

240.00 UAH

Article number: 1526 Year of publication: 2017 Hardcover 392 pages Dimensions: 2 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-655-4
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник містить систематизоване викладення курсу паліативної та хоспісної допомоги, включаючи питання організації та надання госпітальної і амбулаторної допомоги паліативним пацієнтам у світі та в Україні. Висвітлено сучасні підходи та кращий міжнародний і національний досвід надання паліативної та хоспісної медичної допомоги інкурабельним хворим з онкологічними, серцево-судинними та іншими хронічними неінфекційними захворюваннями, а також пацієнтам у термінальних стадіях ВІЛ-інфекції/СНІД та туберкульозу. Розглядаються особливості надання паліативної та хоспісної допомоги в спеціалізованих стаціонарах, а також сімейними лікарями в амбулаторних умовах. Підручник складений відповідно до типової наскрізної навчальної програми “Паліативна та хоспісна допомога”, затвердженої МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів і буде використаний також у системі післядипломної освіти інтернів та підвищення квіліфікації лікарів загальної практики — сімейних лікарів, лікарів закладів ПМСД, закладів паліативної та хоспісної допомоги, онкологів, терапевтів, геріатрів, педіатрів та лікарів інших спеціальностей закладів охорони здоров’я.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як підручник для студентів, лікарів-інтернів та лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально- методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 24.03.2016 р. № 1)

Readers' Comments

Categories