Клінічна анатомія верхньої кінцівки

Півторак В. І.
Клінічна анатомія верхньої кінцівки
Available

390.00 UAH

Article number: 1569 Year of publication: 2017 Hardcover 160 pages Dimensions: 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-660-8
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних фа- культетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особлива увага звернута на топографо-анатомічне обґрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Між- народна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, інтернів- травматологів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів

Readers' Comments

Categories