ДУ 4. Навчально-методичний комплекс. Книга для викладача.

Бориско Н. Каспер-Хене Хільтрауд
ДУ 4. Навчально-методичний комплекс. Книга для викладача.
Available

80.00 UAH

Article number: 1609 Year of publication: 2018 Paperback 76 pages Dimensions: 0.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-674-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

“DU 4” є четвертою частиною серії навчально-методичних комплексів “DU” і при- значається для українських студентів-германістів, які навчаються у вищих мовних на- вчальних закладах на 4-му курсі. “DU 4” складається з підручника, CD з аудіотекстами та книги для викладача. Його метою є формування й удосконалення у майбутніх учителів і викладачів німецької мови професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції для спілкуван- ня в загальнокультурних, академічних і професійних ситуаціях на рівнях С 1.1 – C 1.2 і розвиток освітньої автономії студентів як необхідної умови ефективності навчання і їх- ньої готовності навчатися протягом усього життя. “DU 4” створено колективом німецьких і українських авторів – університетських викладачів і вчених на сучасних засадах когнітивно-комунікативної, діяльнісно й осо- бистісно орієнтованої методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням компе- тентнісного, рефлексивного та рівневого підходів.

Ministry Approval

До підручника, затвердженого Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-682 від 10.02.2010 р.)

Readers' Comments

Categories