Гінекологія

Ліхачов В. К.
Гінекологія
Available

520.00 UAH

Article number: 1579 Year of publication: 2018 Hardcover 688 pages Dimensions: 3 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-692-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Керівництво підготовлено з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено питання запальних захворювань жіночих статевих органів з харак- теристикою інфекцій, що передаються статевим шляхом; проблеми неплідності і засто- сування сучасних репродуктивних технологій; невиношування вагітності; всі аспекти порушень менструального циклу; перебігу клімактерію і постменопаузи; проблеми гі- перандрогенії та гіперпролактинемії в гінекології; передракових захворювань і пухлин жіночої статевої сфери; проблеми ендометріозу і трофобластичної хвороби; методи пла- нування сім’ї; клінічна картина, діагностика і тактика лікування у випадках “гострого живота” у гінекології; медичної допомоги при небажаній вагітності. У додатках наведе- но відомості про сучасні фармакологічні препарати та критерії прийнятності сучасних засобів контрацепції. Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-акушерів-гінекологів, сімейних лі- карів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів.

Ministry Approval

Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ (лист №1/11-6936 від 12.07.2017 р.)

Readers' Comments

Categories