Загальна хірургія

Березницький Я. С.
Загальна хірургія
Available

450.00 UAH

Article number: 1453 Year of publication: 2018 Hardcover 344 pages Dimensions: 2 x 20.3 x 26 cm
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Ministry Approval

Рекомендовано Державною установою “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України” як підручник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії від 02.06.2017 № 2)

Readers' Comments

Categories