Практична мікробіологія

Широбоков В. П. Климнюк С. І.
Практична мікробіологія
Available

660.00 UAH

Article number: 1459 Year of publication: 2018 Hardcover 584 pages Dimensions: 2.5 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-729-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.

Ministry Approval

Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України" (протокол засідання № 17 від 20 травня 2016 року)

Readers' Comments

Categories