Hygiene and Ecology=Гігієна і екологія. — Вид.2

Бардов В. Г.
Hygiene and Ecology=Гігієна і екологія. — Вид.2
Available

410.00 UAH

Article number: 1580 Year of publication: 2018 Hardcover 688 pages Dimensions: 3.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-687-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та провідними гігієністами України та Росії, за загальною редакцією завідувача опорної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, члена-кореспондента НАМН України, професора В. Г. Бардова. У підручнику на сучасному рівні викладені теоретичні основи, методологія, методи і засоби вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на здоров’я людини і громадське здоров’я, а також на умови побуту, праці, відпочинку, навчання, харчування, виховання, лікування тощо. Підручник включає всі основні розділи загальної гігієни та екології людини і укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гігієна та екологія” згідно з вимогами Болонського процесу. Для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, практичних лікарів.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (лист № 1/11-10284 від 14.12.2009 р.).

Readers' Comments

Categories