Phisiology =Фізіологія. — Вид. 3

Мороз В. М. Шандра О. А.
Phisiology =Фізіологія. — Вид. 3
Out of Stock

310.00 UAH

Article number: 1617 Year of publication: 2018 Hardcover 728 pages Dimensions: 3.4 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-689-9
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник з фізіології людини, викладений англійською мовою для кращого опанування англомовними студентами знань з фізіології, містить основний навчальний матеріал за програмою курсу фізіології. Видання містить інформацію про всі розділи дисципліни, зважаючи на основні вимоги кредитно-модульної системи навчання стосовно покращення самостійного вивчення навчального матеріалу. Разом із висвітленням основних механізмів функціонування органів та систем органів, принципів нервово-гуморальної регуляції функцій організму людини за умов норми, адаптаційно-пристосувальних механізмів за умов дії стресорних чи інших чинників, у підручнику наведені початкові дані про порушення функціонування кожного з органів. Чітка, обдумана рубрифікація змісту кожного розділу з виділенням найважливіших деталей кожної теми, чітке формулювання основних положень, визначень та класифікацій із додатковим винесенням матеріалу лекції в рисунки та схеми дозволяють студентам легко з'ясувати головні аспекти кожної з тем. Підручник може бути також корисний для викладачів, які працюють в навчальних медичних закладах з англомовними студентами.

Ministry Approval

Рекомендовано Міністерством охорони здоров'я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів з 4-м рівнем акредитації, з англійською мовою викладання (Лист №2 від 26.10.2011)

Readers' Comments

Categories