Пропедевтична педіатрія. — 2-ге вид., випр. та допов.

Майданник В. Г.
Пропедевтична педіатрія. — 2-ге вид., випр. та допов.
Available

420.00 UAH

Article number: 1648 Year of publication: 2018 Hardcover 880 pages Dimensions: 3.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-711-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Детально описані особливості й методи клінічного обстеження різних органів та систем у дітей, загальна і спеціальна семіотика найпоширеніших захворювань дитячого віку. Підручник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів та ін.

Ministry Approval

Рекомендовано Центральним методичним кабінето з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (протокол № 2 від 01.06.2012 р.)

Readers' Comments

Categories