Практичний курс англійської мови. Ч. 1. Вид. 2-ге.

Карабан В. І. Черноватий Л. М.
Практичний курс англійської мови. Ч. 1. Вид. 2-ге.
Available

270.00 UAH

Article number: 1601 Year of publication: 2018 Paperback 336 pages Dimensions: 1.8 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-678-3
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Вперше у практиці видання подібних підручників його зміст та структура відповідають рекомендаціям Ради Європи та орієнтовані на Кембріджські тести. Зокрема, в підручнику застосовуються автентичні тексти з американських та британських ЗМІ, комбінаторні таблиці для засвоєння сполучуваності лексики, систематичне введення та опрацювання ідіоматичних зворотів і фразових дієслів, елементи проблемного навчання, англо-українські та українсько-англійські словники, порівняльні таблиці українських і англомовних реалій, фото та малюнки. Сучасна система вправ передбачає паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Спеціальні вправи для розвитку перекладацьких навичок та умінь сприяють ранньому формуванню фахової компетенції. Для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються у галузі іноземної філології, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-1832 від 28.07.2004 р.)

Readers' Comments

Categories