ДУ 4. Навчально-методичний комплекс.

Бориско Н. Каспер-Хене Хільтрауд
ДУ 4. Навчально-методичний комплекс.
Available

275.00 UAH

Article number: 1600 Year of publication: 2018 Paperback 184 pages Dimensions: 0.5 x 20.3 x 26 cm ISBN-13: 978-966-382-675-2
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

“DU 4” є четвертою частиною серії навчально-методичних комплексів “DU” і при- значається для українських студентів-германістів, які навчаються у вищих навчальних за- кладах на 4-му курсі. “DU 4” складається з підручника, книжки для викладача і компакт-дисків з аудіо- текстами. Його метою є формування й удосконалення у майбутніх учителів і викладачів німецької мови професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетентності для спілкування в ситуаціях загальнокультурної, академічної і професійної сфер на рівнях С 1.2–С 2.1 і розвиток освітньої автономії студентів як необхідної умови ефективності на- вчання, їхньої майбутньої професійної діяльності та готовності навчатися протягом усього життя. “DU 4” створено колективом німецьких і українських авторів – університетських ви- кладачів і вчених на сучасних засадах когнітивно-комунікативної, діяльнісно і особистісно орієнтованої методики навчання іноземних мов і культур з урахуванням міжкультурного, компетентнісного, рефлексивного та рівневого підходів.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-682 від 10.02.2010 р.)

Readers' Comments

Categories