Практичний курс англійської мови.

Зарума О. Р.
Практичний курс англійської мови.
Available

50.00 UAH

Article number: 590 Year of publication: 2008 Hardcover 552 pages Dimensions: 2 x 14.3 x 20 cm ISBN-13: 978-966-382-133-7
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Підручник призначений для проведення занять з англійської мови як першої іноземної зі студентами молодших курсів факультетів міжнародних відносин та іноземних мов. Підручник складено згідно з програмними вимогами основного курсу іноземної мови. Основну увагу зосереджено на опануванні тематичним словником та активною лексикою з метою навчити студентів ефективно використовувати увесь арсенал лінгвістичних засобів для продуктивної комунікації. Складається з п’яти уроків та чотирьох додатків, які містять активний словник (29 слів, 77 їх дериватів та 40 фразових дієслів, а також прийменникові вирази, фразеологізми, ідіоми, прислів’я), глосарій синонімів (24 синонімічні ряди; 95 лексичних одиниць), відповіді на тести, запитальники, а також добірку оригінальних текстів для домашнього читання (18 одиниць). У підручнику значну частину вправ складають вправи на переклад слів, словосполучень, речень, текстів з української на англійську мову. Система вправ розрахована як на самостійну роботу вдома чи в аудиторії, так і на колективну роботу на заняттях з англійської мови.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів № 1.4/18-Г-896 від 07.06.07

Readers' Comments

Categories