Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США.

Черноватий Л. М.
Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США.
Available

75.00 UAH

Article number: 243 Year of publication: 2007 Paperback 416 pages Dimensions: 2.5 x 16.8 x 24 cm ISBN-13: 978-966-382-038-5
Print "
Annotation Ministry Approval Readers' Comments

Annotation

Посібник призначений для розвитку навичок та умінь усного та письмового перекладу у галузі економіки. Зміст посібника забезпечує засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, по­бу­до­ва­на за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у кож­но­му уроці, абеткового словника наприкінці посібника та ключів до переважної більшості вправ створюють сприятливі умови для ефективного засвоєння змісту посібника в класі і надійного самоконтролю під час роботи вдома. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі еко­но­м­і­ч­них наук, студентів перекладацьких відділень (факультетів) університетів, фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички та вміння перекладу економічної літе­ра­ту­ри, а також для перекладачів.

Ministry Approval

Затверджено Міністерством освіти і науки України як посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти лист № 14/18.2-376 від 22.02.05

Readers' Comments

Categories